ALTAR OF GIALLO / PROCTALGIA Grotesque remains of deformed putri

400.00 руб.

Рубрика: Артикул: 22040257

Описание

Altar of Giallo — Buscando Carne Viva

Altar of Giallo — La selva no perdona

Altar of Giallo — Guantes de cureo negro

Altar of Giallo — Anochece en la cripta

———————————————————-Proctalgia — Excruciated Autoerocitism

Proctalgia — REgurgitate organic excrements

Proctalgia — torso hacked pieces

Proctalgia — dysentery

Proctalgia — her body was skinned and gutted by bacteria

Proctalgia — Vomit the Decapitated Body

Proctalgia — The ugly side of sickness

Proctalgia — Torso (Machetazo)